Klassisk akupunktur

Den klassiska akupunkturen ställer diagnos genom frågor och pulstagning mm. Genom pulsen får man information om kroppens tillstånd, vilka punkter som kan vara aktuella och vad som ska höjas respektive sänkas. Till skillnad mot modern nålsticksbehandling så säger inte sjukdomens namn någonting om vilka punkter som är aktuella. Om jag som klassisk akupunktör ska behandla - säg 10 blåskatarrer på rad - så kanske inte två patienter får samma punktbehandling då varje patient har egna förutsättningar. Enkelt förklarat kan man säga att man balanserar och stimulerar kroppens läkningsförmåga.
Detta gör att akupunktur kan nå framgång vid många sjukdomstillstånd, allt från astma till olika smärttillstånd.


Behandlingen tar c:a 30 minuter

Pris : 600 kr.