Emotrance
Fobi Behandling Emotrance

Emo Trance är också en energipsykologisk metod precis som EFT men skiljer sig  genom att här tänker man på något emotionellt jobbigt och känner då efter var i kroppen man får en fysisk reaktion. Det är överraskande vanligt att man får en klump i magen, tryck över bröstet, trångt i halsen eller symtom någon annastans i kroppen. Den fysiska förnimmelsen ser man då som ett energistopp som man med olika tekniker löser upp och på så sett får energin att flöda igen. Patienten känner oftast ganska snabbt en behaglig lättnad.
Jag lär patienten tekniker att använda när jobbiga situationer uppstår i vardagen.
Jag mixar ofta EFT och Emo Trance som visat sig effektivt.

Emotrance är en behandling för att bota fobi

Behandlingen tar ofta 60 minuter

Pris : 800 kr.